Moet je een zakelijke tekst, verslag, rapportage, mail of scriptie schrijven? Dan zijn er een aantal belangrijke regels waar je je aan moet houden. Hier vind je tips en voorbeelden voor zakelijk taalgebruik. Lees verder…

De tips voor zakelijk schrijven

Schrijf je bijvoorbeeld een zakelijke mail of scriptie? Dan is het belangrijk om een zakelijke schrijfstijl te hanteren omdat het in de cultuur is ingebakken dat jouw aanbeveling of boodschap anders niet serieus wordt genomen.

Laten we naar de tips voor een zakelijke schrijfstijl…

Tip 1 – Vermijd onnodige bijvoeglijk naamwoorden:

Gebruik geen onnodige bijvoeglijk naamwoorden. Houd een tekst zakelijk door woorden als: erg, erg goed, verschrikkelijk, ontzettend en heel eruit te halen.

Tip 2 – Houd alles in je taalgebruik objectief

Bij zakelijk schrijven is het perspectief van de schrijver – en daardoor van de lezer – een van een objectieve toeschouwer. Gebruik neutrale woorden: breng je boodschap zo feitelijk mogelijk.

Hoe breng je een zin zo feitelijk mogelijk? Kijk naar onderstaande zin: het woordje duidelijk is geen feitelijk, maar een subjectief woord.

De resultaten waren duidelijk: Nederlanders hebben gemiddeld 18 vakantiedagen per jaar.

Herschrijf de zin bijvoorbeeld door ‘als volgt’ te gebruiken in plaats van ‘duidelijk’:

De resultaten waren als volgt: Nederlanders hebben gemiddeld 18 vakantiedagen per jaar.

Tip 3 – Schrap overbodige woorden

Schrap overbodige woorden: ook, dus, et cetera…

Dit plan bevat drie aanbevelingen. Ook zijn er twee strokenplanningen.

Door het woordje ‘ook’ weg te halen, is de zin strakker en zakelijker:

Dit plan bevat drie aanbevelingen en twee strokenplanningen.

Tip 4 – Vermijd ik en wij: gebruik in plaats daarvan de passieve vorm

Objectief schrijven betekent onder andere dat je geen ik of wij terugvindt in de tekst.

Dus niet:

Ik heb gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek.


Maar wel:

Er is gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek.

Tip 5 – Geef concrete feiten en cijfers

Wees specifiek en informatief: Vaak, soms, dingen, overig is vaag. 1.200 respondenten, 45% en 6.700 euro is specifiek.

Tip 6 – Maak geen gebruik van beeldspraak, gezegden en spreekwoorden

Onderstaande voorbeelden zijn niet correct:

Er werd onderzocht hoe de vork in de steel zit.

Het verdient aanbeveling om voet aan de grond te krijgen in het buitenland

Verander deze zinnen in:

Er werd onderzocht waarom de groeicijfers van het bedrijf stagneren.

Het verdient aanbeveling om een vestiging in het buitenland te openen.

Tip 7 – Maak geen gebruik van ‘conversationeel’ taalgebruik

Gebruik niet:

Nu vraag je je misschien af: waarom?

Maar wel:

De reden hiervoor is als volgt:

Tip 8 – Gebruik geen telegramstijl

Telegramstijl betekent dat je een korte zin maakt, puur om de boodschap over te brengen. Dit is in principe goed, maar telegramstijl-zinnen zijn te kort.

Wat is het gemiddelde aantal vakantiedagen van Nederlanders? 18 dagen per jaar.

Maak in plaats daarvan een correcte, volledige zin:

Wat is het gemiddelde aantal vakantiedagen van Nederlanders?Nederlanders hebben gemiddeld 18 vakantiedagen per jaar.

Succes met zakelijk schrijven!

Zakelijk schrijven is een belangrijke vaardigheid. Zorg ervoor dat je daarentegen jouw creativiteit niet verwaarloost. In andere contexten is het weer goed om gebruik te maken van een levendig en prikkelende schrijfstijl.

Op jouw succes!