Als ondernemer krijg je te maken met overeenkomsten, zoals een arbeidsovereenkomst of een ‘overeenkomst van opdracht’. Wat is een overeenkomst? Hier vind je de betekenis en de valkuilen. Lees verder…

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen die wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen.

Voor een ondernemer is het onmogelijk om geen overeenkomsten aan te gaan. Zodra er al iets gekocht of verkocht wordt, is er sprake van een overeenkomst.

Waar consumenten wettelijk beschermd worden tegen overeenkomsten, moeten ondernemers altijd erg goed opletten waar ze ja tegen zeggen. Is een ondernemer eenmaal een overeenkomst aangegaan, dan is het moeilijk om daar onderuit te komen.

Overeenkomsten zijn vormvrij

Een overeenkomst is vormvrij. Dit betekent dat het zowel schriftelijk als mondeling kan worden afgesloten.

Naast schriftelijke, zijn ook mondelinge afspraken rechtsgeldig en afdwingbaar. Echter is een mondelinge overeenkomst niet altijd te bewijzen. Om deze bewijsproblemen te voorkomen, worden overeenkomsten vaak vastgelegd in een contract.

De onderhandelingsfase van een overeenkomst

overeenkomst-sluiten-valkuilen

Dit is de belangrijkste fase van het sluiten van een overeenkomst. Hier kijken beide partijen naar de voorwaarden van de overeenkomst. Voor beide partijen is het nog mogelijk om de overeenkomst te annuleren als de voorwaarden niet gunstig zijn.

In deze fase is het voornaamste dat alle voorwaarden en afspraken duidelijk worden gemaakt, zodat daarover later geen onduidelijkheid kan zijn.

De valkuilen van de onderhandelfase…

Een grote valkuil is dat er een overeenkomst wordt aangegaan, terwijl de voorwaarden en afspraken niet duidelijk zijn voor één van de partijen. Maak deze punten bespreekbaar tussen de partijen. Daarnaast is het mogelijk om een jurist in te schakelen voor het controleren op de juridische risico’s.

Deze afspraken en voorwaarden dienen niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk met elkaar gedeeld worden om het risico te beperken dat er geen bewijs is.

Bij het onderhandelen en het sluiten van een overeenkomst kan het voorkomen dat de intenties van de partijen niet overeenkomen. Is er een discussie over de overeenkomst, dan kan dit worden uitgelegd door middel van de intentie. Zo kan er bij elke voorwaarde en afspraak worden uitgelegd wat de consequenties zijn en voor welke partij dit van toepassing is. Zo kan er altijd worden verhaald op de juiste partij.

De valkuilen bij het sluiten van een overeenkomst

valkuilen-overeenkomst

Met het sluiten van de overeenkomst mag de overeenkomst niet in strijd zijn met wet en regelgeving. Is dit wel het geval, dan kan de overeenkomst door de rechter vernietigd worden. Alle gevolgen die aan de overeenkomst zaten, worden dan teruggedraaid.

Ook mag een overeenkomst niet nietig zijn. Een nietige overeenkomst is in strijd met de wet, openbare orde en goede zeden. Een nietige overeenkomst is een overeenkomst die nooit bestaan heeft, waardoor er geen rechten aan ontleend worden.

Om een overeenkomst af te ronden, moeten beide partijen de overeenkomst getekend hebben. Er blind van uitgaan dat beide partijen hebben getekend, is niet juist: hierop moet worden gecontroleerd. Zo is het aan te raden om een getekende versie met een handtekening van de andere partij in bezit te hebben.

Indien één van de partijen niet heeft getekend heeft de overeenkomst nooit plaatsgevonden. Hierdoor kunnen beide partijen niet terugvallen op de overeenkomst. Indien er in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen, geldt ook het concurrentiebeding niet.

Overeenkomst beëindigen

overeenkomst sluiten

Bij het afsluiten van een overeenkomst moet ook aandacht worden besteed aan het beëindigen van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt hierover een paragraaf opgenomen over hoe dit geschiedt.

Een overeenkomst kan worden beëindigd door ontbinding of door verlopen van de tijd waarin de overeenkomst geldig is. Met deze twee vormen wordt het contract beëindigd zonder financiële consequenties, tenzij anders is opgenomen in de overeenkomst.

Een andere manier op van een overeenkomst af te komen, is door de overeenkomst op te zeggen. Echter zitten hier vaak financiële consequenties aan vast. Voor beide partijen is het verstandig om het in het contract op te nemen, zodat ze niet voor verassingen komen te staan.

Is een dergelijke paragraaf niet opgenomen in het contract, dan kan de overeenkomst worden ontbonden door een buitengerechtelijke verklaring die een partij aan de andere zendt. Op deze manier kan de overeenkomst worden ontbonden zonder rechter.