Wat is marketing? Dit woordje wordt te pas en te onpas gebruikt door ondernemers en bekende goeroes als Eelco de Boer. Echter, als je de academische betekenis erbij haalt, zie je pas wat het echt betekent en wat het verschil is tussen marketing-communicatie en marketing-mix. Lees verder…

De populaire goeroes en blogs gebruiken het woord ‘marketing’ verkeerd

De grootste fout rondom de betekenis van het woord ‘marketing’? Bijna iedereen denkt dat marketing gelijk staat aan promotie, oftewel ‘reclame maken’…

Nederland is een echt ondernemersland. Veel ondernemers halen hun marketingkennis van blogs, goeroes en de populairdere marketingboeken. Maar wat wordt er op officiële marketingopleidingen geleerd aan marketingstudenten?

Het boek ‘Grondslagen van de Marketing’ van Verhage dient hiervoor als leidraad. Het komt erop neer dat de academische manier van marketing veel klinischer is en geen ‘best practices’ en snelle tips weggeeft.

Studenten leren hoofdzakelijk onderzoeken en analyseren. Ondanks dat is het zeker de moeite waard voor de self-made marketeers om eens te kijken naar de academische uitleg van marketing.

Wat is Marketing? Het is niet alleen maar promotie…

Vaak wordt gedacht dat marketing gelijk is aan promotie, oftewel ‘reclame maken’. Maar promotie is slechts een klein onderdeel van marketing. Bij marketing maak je beslissingen over de aanwending van alle elementen van je onderneming, dus je maakt ook beslissingen over bijvoorbeeld je prijs en je personeel. Promotiebeslissingen horen daar uiteraard ook bij.

Marketing omvat dus minimaal vier zaken:

  • Product
  • Plaats
  • Prijs
  • Promotie (zie je, ‘reclame maken’ is slechts een vierde van marketing)

De definitie van marketing: jouw bedrijf aanpassen aan de behoeften van de klant

Marketing is jezelf, je diensten en je producten aanpassen aan de behoeften en wensen van je klanten.

Vroeger kochten klanten gewoon wat er te koop was omdat er weinig aanbod was terwijl er veel vraag was: er was sprake van schaarste. Bedrijven hoefden dus totaal niet te letten op wat de klanten eigenlijk wilden. Ze kochten toch wel.

Terug naar de betekenis van marketing: tegenwoordig moeten bedrijven er juist hevig op letten dat ze dingen aanbieden die de klant wil, want de klant heeft meer macht gekregen doordat er tegenwoordig meer aanbod dan vraag is (er is geen schaarste meer).

Gebrekkig, Vroeger, Verkoopgericht Goed, Nu, Marketinggericht
Verkopen wat je hebt. Verkopen wat de klant wil.
Lost problemen van de onderneming op. Lost problemen van de klanten op.
Onderneming bepaalt in welke business het zit. Inspelen op de behoeften en wensen van de markt, dus de klant bepaalt de business.
Gericht op iedereen. Gericht op een doelgroep: gesegmenteerd.
Kortetermijn-winst. Lange termijn winst, omdat je dankzij relatiemarketing blijvend contact houdt met de klant, de klant jou feedback geeft en er op korte termijn nog wel eens gegund moet worden zodat op lange termijn de klant bij jou aanklopt.

Hoe pas jij dit toe in jouw bedrijf? Laten we naar een stappenplan gaan kijken in de volgende paragrafen…

Een andere definitie van marketing: beïnvloeding

Een andere veelvoorkomende definite van marketing is: mensen die nog niet het idee hadden om iets te kopen, langzaam te ‘indoctrineren’ dat ze een product of dienst nodig hebben. Je beïnvloedt mensen dus aan het begin van de klantenreis.

Dat beïnvloeden gebeurt bijvoorbeeld via gratis interacties met een merk, waarin ook verhalen verteld worden mensen de noodzaak te laten voelen voor het kopen van het product of de dienst zonder ze iets te willen verkopen.

Daarna komt pas sales. In sales geef je redenen om nu tot aankoop over te gaan. Je bent dan alle overtuiging aan het richten op het doen van een aankoop.

In grote lijnen: zo ga je marketinggericht te werk in de praktijk…

starten met marketing

Stap 1: Behoeften van klanten vaststellen door middel van marktonderzoek

Marketing begint met marktonderzoek, zodat je precies weet wat je succesvol kunt verkopen en daarvoor een plan kunt bedenken.

Misschien is er in de markt van een videoproductiebedrijf veel behoefte aan video’s over de hobby die mensen uitvoeren. Misschien wel fotoshoots of andere onverwachte wensen die tot een gat in de markt kunnen leiden. Zo krijgen klanten maximale toegevoegde waarde.

Stap 2: De financiering en de organisatiestructuur van je bedrijf (her)vormgeven

Na het marktonderzoek weet je hoeveel kapitaal je nodig hebt om het plan uit te kunnen voeren.

Stap 3: Je (nieuwe/aangepaste) diensten/producten vervaardigen

Nu je de kennis over de afnemer én het geld hebt, kun je een product maken dat precies aansluit bij de vraag.

Stap 4: De 4 p’s vaststellen

Plaats: Oftewel distributie. Op welke manier bereikt onze dienst/product onze klanten? Reizen we zelf naar ze toe? Komen zij naar ons? Maken we gebruik van een intermediair (tussenpersoon, zoals een al bestaande fysieke winkel(s)) waar de klanten naartoe kunnen, waarna de intermediair de opdrachten aan ons doorgeeft?

Promotie: oftewel reclame. Hoe krijgen we bekendheid?

Prijs: kies een prijs. Ga je voor de discount-aanpak? Of ga je kwaliteit leveren en daar een hoge prijs voor vragen? Dat is veel makkelijker dan de branche doodconcurreren.

Product: Maak producten-of dienstenpakketten waarvan je na marktonderzoek weet dat je doelgroep/klantsegment het wil. Natuurlijk mag je ook extraatjes in je pakketten zetten, zoals installatie of onbeperkte service. Maar vraag in het verkoopproces als eerste wat de klant wil.

Stap 5: Relatiemarketing

Zodra je de dienst aan de klant hebt geleverd, ben je niet klaar. Blijf een duurzame relatie met de klant onderhouden. Vraag feedback (indirect), stuur kerstkaarten, verjaardagskaarten en vraag hoe het met hun vrouw/kinderen gaat.

De gebrekkige, verkoopgerichte manier (van vroeger) was zo geweest:

  • Stap 1: financiering/organisatiestructuur vormgeven.
  • Stap 2: product vervaardigen.
  • Stap 3: proberen dat product te verkopen.

Dat kan tegenwoordig dus niet meer.

Succes met jouw marketing-gerichte aanpak!