Hoe doe je marktonderzoek?

Marktonderzoek doen is best een uitdaging, maar gelukkig voor jou gaan we in dit artikel delen hoe je het aanpakt. Ook geven we je tal van tips. Marktonderzoek wort gedaan door bedrijven om te ontdekken hoe ze precies ‘in de markt’ liggen. De marktpositie wordt ermee in kaart gebracht. Marktonderzoek, vaak in combinatie met marktanalyse, levert heel wat nuttige informatie op. Op basis hiervan kun je bijvoorbeeld een marketingstrategie bepalen.

Wat is nu precies marktonderzoek?

Een marktonderzoek bestaat meestal uit een aantal deelonderzoeken en uitgebreide analyses die zich onderling tot elkaar verhouding. Het totaal van die onderzoeken geeft niet alleen aan wat je actuele positie in de markt ook is, maar ook waar de markt behoefte aan heeft. Kortom: je leert wat jij als       ondernemer of bedrijf moet doen om deze te ‘veroveren’.

Redenen voor een marktonderzoek

 • Breng in beeld wat de (potentiële) maximale markt is

 • Bepaal wat je doelgroep precies wil – en van jou verwacht

 • Bepaal waar je concurrenten op dit moment mee bezig zijn

 • Ontdek welke marketingkanalen en -instrumenten je kunt gaan gebruiken

 • Onderzoek hoe tevreden je huidige klanten zijn

 • Breng in kaart of nieuwe ideeën en initiatieven haalbaar zijn.

Hoe doe je zelf marktonderzoek?

Marktonderzoek kun je ook zelf doen, mits je de juiste kennis, expertise en tools hebt. Je kunt marktonderzoek doen vanachter je bureau, maar ook “in het veld”. Als je research in het veld gaat doen, dan leg je je idee voor aan leveranciers en potentiële klanten. Je voert dan een kwantitatief of kwalitatief onderzoek uit. Je probeert als het ware te pijlen hoe je nieuwe idee in de markt ligt. Bij deskresearch baseer je je op informatie die je al hebt.

Wat is een kwalitatief onderzoek?

Bij een kwantitatief onderzoek doe je onderzoek bij zoveel mogelijk mensen en partijen. Bij kwalitatief onderzoek daarentegen, gaat het om de diepgang van je vragen. Omdat je er per persoon en partij meer tijd mee kwijt bent, ondervraag je er ook maar een beperkt aantal. Het gaat hier vooral om subjectieve gegevens, opvallende uitspraken, dingen die opvallen.

Wat is een kwantitatief onderzoek?

Bij een kwantitatief onderzoek gaat het, zoals gezegd, om aantallen – een zo groot mogelijke groep. Je categoriseert je gegevens in de vorm van ‘harde’ data en cijfers. Je hebt deze bijvoorbeeld via een online enquête achterhaald. Je kunt mensen natuurlijk ook via telefoon bereiken.

Eerst kwantitatief, dan kwalitatief

Een kwantitatief onderzoek is goed voor het ontdekken van de grote lijnen, maar vertelt je weinig over de details. Je weet wat de Engelsen zeggen: “the devil is in the details”. Succes of mislukking wordt meestal door de details bepaalt. Vandaar dat je ook een kwalitatief onderzoek nodig hebt, dat dieper ingaat op de details. Maar alleen kwalitatief onderzoek uitvoeren, is ook weer niet verstandig, omdat je dan de grote lijnen uit het oog verliest.

Hoe begin je?

De beste start van je marktonderzoek maak je met een SWOT-analyse. Nee, geen SWAT-team, maar een afkorting van een “Sterkte-Zwakteanalyse”. Dankzij dit onderzoek krijg je in één oogopslag door waar nu precies de kansen van je onderneming liggen. Kortom: dit laat zien in welke richting je ongeveer moet denken. De Sterkte-zwakteanalyse brengt in beeld welke ontwikkelingen er in je branche zijn (brancheonderzoek) en laat zien hoe haalbaar je idee is.

Voer ook een concurrentieanalyse uit

Het brancheonderzoek laat zien wat er allemaal in jouw vakgebied gebeurt. Dit vakgebied bestaat natuurlijk uit verschillende eilandjes, die ieder bijdragen aan het gehele (het totale aanbod). Ieder eilandje is één van je concurrenten. In een concurrentieanalyse ga je al je concurrenten vergelijken – met elkaar en met jou. Zo ontdek je waar elke concurrent in uitblinkt en wat hun blinde vlekken zijn. Wat heb jij wat niemand anders te bieden heeft?

Pak door met een klantonderzoek

Je weet nu wat er in je branche gebeurt en wat de kracht en zwaktes van je concurrenten zijn. Nu is het tijd om het koopgedrag en de wensen van je klant in kaart te brengen. Als je eenmaal in beeld hebt hoe de klant denkt en waar deze naar op zoek is, dan kun je bepalen hoe je hier zo goed mogelijk op in speelt. Wat kun jij doen om de klanten nieuwsgierig te maken?

Feedback via het klanttevredenheidsonderzoek

Het klanttevredenheidsonderzoek is een speciale vorm van klantenonderzoek. Je kijkt niet naar mogelijke (nieuwe) klanten, maar naar de klanten die je al hebt. Wat zijn hun wensen en ervaringen? Wat beviel hen aan je dienstverlening? Waren er zaken die je nog verbeteren kunt? Mond-op-mond reclame is heel belangrijk voor bedrijven: als mensen tevreden over je zijn, zullen ze hun ervaringen met anderen delen en weer nieuwe klanten voor je ‘werven’.

Zelf onderzoeken of uitbesteden

Als je ervaring hebt met het uitvoeren van marktonderzoeken, of genoeg technische kennis hebt (of bereid bent deze op te doen), dan kun je prima zelf een marktonderzoek uitvoeren. Besteed je een marktonderzoek liever uit? Ook dat is mogelijk. Hiervoor richt je je tot een marktonderzoeksbureau. Deze zijn gespecialiseerd in het ondervragen van groepen mensen. Zoek je een goedkopere optie? Schakel dan studenten in voor het uitvoeren van onderzoek.

De kracht van een vragenlijst

Een goede vragenlijst bestaat uit twee verschillende onderdelen: in het eerste deel vraag je naar de achtergrond van de persoon die de enquête invult en in het tweede deel ga je op in op je product, dienst of bedrijf als geheel. De achtergrondvragen moet je simpel houden en beperken. Ook onderzoeksvragen moeten duidelijk geformuleerd zijn (niet open zijn voor interpretatie). Onthoud: hoe langer je vragenlijst is, hoe eerder mensen zullen afhaken.

Wie moet je een vragenlijst geven?

Het heeft alleen zin mensen een vragenlijst te laten invullen die onderdeel uitmaken van je doelgroep. Als je doelgroep redelijk divers is, zorg er dan voor dat de mensen die de lijst invullen, of die je gaat interviewen, een goede afspiegeling maken van je doelgroep. Als je bijvoorbeeld mensen in de leeftijdsgroep: 20-60 wilt onderzoeken, interview dan niet alleen twintigers of 50-plussers, maar probeer de gemiddelde leeftijd rond de 40 te houden, met uitschieters.

Marktonderzoek doen: verschillende tips

We kunnen verschillende tips geven voor het doen van marktonderzoek:

 • Beperkt het aantal vragen in een interview of enquête

Onthoud dat mensen tijd voor je nemen en dat je niet teveel van ze moet verwachten. Ze zitten namelijk lang niet altijd op jouw vragen te wachten. Verwacht dus niet teveel van mensen.

 • Vermijd suggestieve en gesloten vragen

Suggestieve vragen zijn vragen waarbij je het antwoord als het ware al in de mond legt van de geïnterviewde. Een slechte vraag is bijvoorbeeld “Heeft onze service goede aspecten?” of “Zijn er zaken die we nog kunnen verbeteren?” Deze vragen zijn niet alleen suggestief – je wordt bijna gedwongen “ja” te zeggen, maar ze zijn ook gesloten (alleen “ja” of “nee” is mogelijk).

 • Stel duidelijke, open vragen

Kies liever voor de vragen: “Wat is er goed aan onze service?” en “Wat kunnen we nog verbeteren?” Niet alleen zijn deze vragen duidelijk, geïnterviewde mensen kunnen ook antwoorden wat er in hen opkomt. Kortom: ze worden niet gedwongen op een bepaalde manier te denken.

 • Kijk goed naar de opbouw van je vragen

Er moet een duidelijke kop en staart in je vragen zitten. Staat alles kriskras door elkaar, dan zorgt dat alleen maar voor verwarring. De gegevens uit het onderzoek analyseren is dan ook lastiger.

 • De KVK Bedrijventeller gebruiken

Met deze functie van de Kamer Van Koophandel kun je achterhalen hoeveel bedrijven er actief zijn in je branche. Je kunt zien hoeveel concurrentie je hebt. Wil je zien hoeveel (geregistreerde) bedrijven er bij jou in de stad of regio actief zijn? Ook dat kun je hier terugvinden.

 • Schakel een neutrale partij in bij een interview

Maak je gebruik van een interview? Zorg er dan voor dat je iemand naast je hebt zitten die geen baat heeft bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek. Die persoon kan het interview bijsturen als je te subjectief wordt en kan je ook tips geven om je onderzoek objectiever te maken.

 • Onderzoek hoe haalbaar je ideeën zijn

Wist je dat er speciale bedrijven zijn die onderzoeken hoe haalbaar marktonderzoek is? Deze bedrijven, zoals Fabrication Laboratories – die prototypen maken – onderzoeken hoe veilig je vinding is, hoe bruikbaar je vinding is en wat je er uiteindelijk precies mee kunt. Harstikke handig dus.

 • Maak gebruik van de WBSO-regeling

Deze regeling is in het leven geroepen voor bedrijven die subsidie willen krijgen voor een technische haalbaarheidsanalyse. Let wel op: de vereisten voor de subsidie zijn vrij streng.

 • Vraag data op bij Brancheorganisaties, banken, het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

 • Naak gebruik van Google Trends

 • Als startup heb je ook belang bij een financieringsonderzoek

Het financieringsonderzoek is ook nuttig voor het starten van een nieuw project. Hiermee breng je in kaart of het financieren van je bedrijf of project financieel haalbaar is. Je komt allereerst te weten hoe je aan startkapitaal kunt komen en aan welke eisen je moet voldoen.

 • Zonder specifieke onderzoeksvraag voor je marktonderzoek kom je duidelijk

 • Hetzelfde geldt voor een goede (strakke, maar niet té strakke) planning

 • Bepaal ook het budget

Marktonderzoek doen: hulp vanuit YouTube

Liever eerst een YouTube video bekijken over hoe je optimaal marktonderzoek kunt doen? Dat kan! Eén van de populairste (Engelstalige) video’s op het gebied komt van het kanaal “Two Cents”:https://www.youtube.com/watch?v=b-hDg7699S0.