Wat zijn de beste (alternatieve) financieringsmogelijkheden voor het MKB? Bijvoorbeeld als je als ondernemer aan de slag wilt gaan met een eenmanszaak, BV of een ander soort bedrijf of organisatie? Lees verder…

Wellicht wil je geld aantrekken om een bedrijf te starten of over te nemen. Bij het starten of overnemen van een bedrijf is het van belang dat hiervoor een juiste financiering wordt afgesloten.

Financieringsmogelijkheden op het gebied van eigen vermogen

financieringsmogelijkheden starten of overnemen bedrijf

1 – Investeerders

Investeerders worden gezien als de laatste uitweg om een overname door te laten gaan. De reden hiervoor is dat de investeerders geen vreemd vermogen maar eigen vermogen verstrekken. Doordat ze eigen vermogen verstrekken, worden zij medeaandeelhouder en hebben zij dus zeggenschap in de onderneming.

Het is wel aan te raden om in een vroeg stadium na te denken over het wel of niet inschakelen van investeerders. Dit komt doordat er bepaalde zaken zijn bepaald waar de investeerders het niet mee eens kunnen zijn. Voor een bezoek aan de bank is het verstandig om te weten of er met investeerders in zee wordt gegaan. Bij het inschakelen van investeerders is de bank namelijk een stuk gemoedelijker.

Investeerders willen zien dat de ondernemer zelf bereid is er volledig voor te gaan en dat hij de nodige risico’s aan durft te gaan.

2 – Crowdfunding

Een financieringsmogelijkheid die de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt, is crowdfunding. Hierbij brengen meerdere mensen een zelf te bepalen bedrag in om een bepaald project of bedrijf te financieren.

Het voordeel van crowdfunding ten opzichte van een normale investering is dat het in te leggen bedrag minimaal kan zijn. Over het algemeen gaat het bij investeringen over bedragen van duizenden euro’s terwijl iemand bij crowdfunding ook tien euro kan financieren.

De beloning die de ‘investeerder’ krijgt, is afhankelijk van de ondernemer die de financiering nodig heeft. Een aantal voorbeelden van beloningen zijn: korting of zelfs een gratis product, toegangskaarten (in geval van dienst), rente of een percentage van de winst.

3 – Kredietunie

Een vorm van financieren die gelijkenissen heeft met crowdfunding, is de kredietunie. Hierbij stoppen meerdere ondernemers geld in één pot die vervolgens gebruikt kan worden door alle ondernemers die meedoen.

De bedrijven financieren dus elkaar indien er behoefte is aan financiële middelen. Dit is ook het verschil met crowdfunding, aangezien daar iedereen geld kan investeren terwijl hier alleen ondernemers elkaar kunnen ondersteunen bij een financieringsbehoefte.

Het voordeel van deze vorm is dat de andere investeerders verstand van zaken hebben omdat dit ook ondernemers zijn. De beloning voor de investering wordt in overleg bepaald door de leden van de unie.

4 – Onderhandse beurs

Via een MKB-beurs kunnen aandelen of obligaties uitgegeven worden. Beleggers kunnen hierdoor rechtstreeks investeren in het bedrijf.

Voor ondersteuning kan het NPEX en Enternext ingeschakeld worden. Er zijn wel introductiekosten en communicatieverplichting richting de nieuwe stakeholders.

Financieringsmogelijkheden op het gebied van vreemd vermogen

financieringsmogelijkheden voor bedrijven

1 – Banklening

Als blijkt dat een ondernemer de start of overname niet rond krijgt met de eigen middelen, is een banklening het meest voor de hand liggend.

Het voordeel van een banklening is dat het een stuk goedkoper is dan kapitaal van een investeringsmaatschappij, omdat deze veel hogere rendementseisen stelt. Een ander voordeel is dat de aandelen in eigen bezit blijven en dus alle zeggenschap behouden blijft.

Voordat een banklening afgesloten word,t is het raadzaam om verschillende banken te bezoeken. Met een goede voorbereiding, eventueel met een accountant, is de bank eerder bereid een lening te verschaffen.

In de voorbereiding kunnen bijvoorbeeld worst case, normal case en een best case scenario geschetst worden.

Een bank zal de aandacht richten op de cashflow van het over te nemen bedrijf. Hieruit concludeert de bank of de komende rente en aflossing betaald kan worden.

2 – Vendor loan

Dit is van toepassing bij een bedrijfsovername. Wanneer de koper met de eigen middelen en een banklening niet voldoende middelen heeft, kan de verkoper overwegen een vendor loan te verstrekken.

Dit houdt in dat een deel van de koopsom wordt omgezet in een achtergestelde lening bij de verkoper. Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser als laatste in het rijtje komt bij faillissement. Dit betekent dat het risico van deze lening hoger is, waardoor de schuldeiser vaak meer rente vraagt.

3 – Inbrengen van eigen middelen

Uiteraard is er in meerdere of mindere mate ook sprake van eigen middelen. Bij het inbrengen van de eigen middelen kan gedacht worden aan spaarrekeningen, aandelenpakketten en de overwaarde van een eigen woning.

Zodra de eigen middelen in de overname zijn gestopt, gaat een ondernemer op zoek naar een financiering om al het benodigde geld te verzamelen.

4 – Lening bij kennissen, vrienden en familie

Als de ondernemer net niet genoeg vermogen heeft, kan hij/zij vrienden, familie en/of kennissen vragen. Hier zit echter veel risico aan omdat een relatie op het spel wordt gezet.

Overheidsregelingen voor het dekken van het risico voor de financiers

De overheid heeft een aantal regelingen voor de financiering van overnames.  Door deze regelingen worden risico’s voor financiers ingedekt. De drie belangrijkste zijn de Borgstelling MKB Kredieten, de Garantie Ondernemingsfinanciering en de Groeifaciliteit.

De eerste twee regelingen zijn erop gericht dat het krediet bij een bank kan worden verhoogd, zonder dat dit extra risico’s voor de bank met zich meebrengt. De Groeifaciliteit heeft te maken met het beperken van de risico’s van het uitgeven van vermogen. Met de Groeifaciliteit maken financiers kans op een staatsgarantie van 50%.

Op jouw succes!