Wat is een faillissement en wat zijn de gevolgen ervan? In dit artikel leer je onder andere wat het precies is, wie een faillissement kan aanvragen en hoe een faillissement alsnog voorkomen kan worden. Lees verder…

Wat is een faillissement?

Een faillissement van een onderneming betekent dat de onderneming niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. De betalingsverplichting moet worden voldaan aan de schuldeisers.

Wie kan een faillissement aanvragen en uitspreken?

 • De schuldeisers kunnen beslag laten leggen op de bezittingen of zelfs faillissement aanvragen.
 • Faillissement kan ook door de schuldenaar zelf worden aangevraagd. Dit gebeurt meestal wel pas na surseance van betaling (uitstel van betaling).
 • Ook de rechter kan een faillissement uitspreken.

Gang van zaken bij een faillissement

wat-te-doen-bij-faillisement

Bij faillissement wordt een curator aangesteld die de bezittingen van de schuldenaar zal beheren. Deze wordt aangesteld omdat de schuldenaar hiervoor het recht verliest.

In het geval er sprake is van een ondernemingsvorm waarbij de onderneming een rechtspersoon is, wordt de onderneming volledig geliquideerd. Bij een natuurlijk persoon wordt alles verkocht, behalve zaken voor de primaire levensbehoeften zoals een bed, kleren en eten voor het gezin.

Alle schuldeisers kunnen de vorderingen indienen bij de curator en deze bepaalt hoeveel zij kunnen krijgen voor het einde van het faillissement.

Rangorde voor het innen van de schulden

Niet alle schuldeisers krijgen het geld terug dat ze hebben uitgeleend. Er is namelijk een rangorde bij de vereffening in het geval van een faillissement. Hieronder een overzicht welke schuldeisers het eerste recht hebben op de schulden.

 1. Boedelschulden. Dit zijn de salariskosten van de curator en de kosten de curator heeft gemaakt.
 2. Bodemschulden. De schulden aan de belastingdienst.
 3. Bijzondere voorrechten. Voorrechten op zaken in bepaalde zaken.
 4. Algemene voorrechten. Zoals het werknemersloon voor faillissement en aanvraagkosten.
 5. Concurrente vorderingen. Dit zijn de gewone schuldeisers, oftewel crediteuren van de onderneming.
 6. Achtergestelde vorderingen. Dit zijn de lening waarbij schuldeiser wordt achtergesteld in geval van faillissement. Dit zijn meestal de leningen van vrienden en bekenden.

Een faillissement alsnog voorkomen of af te ronden

alles-over-faillisement

Er zijn verschillende manieren om een faillissement te voorkomen of af te ronden, waarna de ondernemer een doorstart kan maken of iets volledig nieuws moet gaan beginnen:

 • De faillissementsaanvraag wordt door de rechter vernietigd.
 • De faillissementskosten zijn te hoog en de schulden kunnen niet worden betaald. In dit geval is er sprake van opheffing van het faillissement.
 • Vereenvoudigde afwikkeling. Dit betekent dat de gewone crediteuren niet worden uitbetaald vanwege onvoldoende vermogen. Alleen aan de bevoorrechte schuldeisers wordt uitgekeerd.
 • Alle schuldeisers kunnen volledig worden betaald.
 • Een akkoord met de schuldeisers. Zo kan er met de schuldeiser overeengekomen worden om een deel van de schuld te betalen.
 • Staat van insolventie. Er is geen akkoord met de schuldeisers en de curator gaat over tot het verkopen van de bezittingen.
 • In geval van een natuurlijk persoon: het faillissement wordt meteen na de uitspraak omgezet in een schuldsanering.

Het afronden van een faillisement

Bij de afronding van het faillissement wordt de rechtspersoon ontbonden en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Indien de onderneming een natuurlijk persoon is, kan deze een beroep doen op de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Het voordeel hiervan is dat de schuldenaar met een schone lei kan beginnen. Dit is echter niet mogelijk bij faillissement. Alle schulden die de persoon heeft, blijven staan.