Als je samen met iemand een bedrijf start, ontstaat de vraag: ‘Moeten wij een BV of VOF oprichten?’ Wat zijn de voordelen van deze rechtsvormen, bijvoorbeeld qua belasting? Lees verder…

Wat is een VOF en wat is een BV?

Wanneer iemand van plan is om een onderneming te starten, heeft diegene de keuze uit diverse juridische vormen. Deze persoon kan bijvoorbeeld kiezen uit een BV, NV, CV, VOF, Eenmanszaak en zo zijn er nog een aantal op te noemen.

Om te kunnen bepalen of het bedrijf waarin je gaat samenwerken straks in een BV (als Directeur-Groot-Aandeelhouders) of in een VOF (als Vennoten) voortgezet zal worden, zijn hieronder de verschillen tussen een BV en een VOF geanalyseerd.

Besloten Vennootschap Vennootschap Onder Firma
Belastingheffing: Een BV betaalt vennootschapsbelasting. Voor deze belastingheffing gelden twee percentages. Over alle winst onder de €200.000 dient 20% te worden betaald en over alles daarboven moet 25% worden betaald. Van het bedrag dat overblijft, kan loon aan jezelf worden betaald. Dat loon wordt in box 1 belast. Een andere optie is om dividend aan jezelf uit te keren. Dat wordt in box 2 belast. Je moet jezelf wel gebruikelijkheidsloon van 40.000 toekennen (box 1).   Belastingheffing: De winst die als gewaardeerd ondernemersloon naar de vennoten overgemaakt wordt, wordt belast aan de hand van schijven in box 1. Er zijn vijf schijven met ieder een ander belastingpercentage. Hoe hoger de schijf, hoe hoger het percentage. *Heeft in de beginfase een startersaftrek. Deze kan in mindering worden gebracht op de te betalen belasting.      
Aansprakelijkheid: De personen in de BV zijn niet privé aansprakelijk omdat de BV een rechtspersoon is. Ze zijn dat wel als er wanbestuur is gepleegd, zoals bij fraude. Het enige waar verbonden personen aansprakelijk over zijn, is het vermogen dat zij erin hebben zitten, dus ook de aandeelhouders. De KVK zegt dat er binnenkort een hogere aansprakelijkheid zal komen voor de DGA van de BV. Aansprakelijkheid: De vennoten zijn privé aansprakelijk en daarnaast ook nog hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat eenieder voor het geheel aansprakelijk kan worden gesteld.
Fiscaal: Bij een BV heeft de directeur de verplichting om een minimaal inkomen aan zichzelf uit te keren. Hierover dient degene dan ook gewoon belasting te betalen. Daarnaast kan de directeur dividend op de mogelijke aandelen gewoon aan zichzelf uitkeren. Fiscaal: De vennoten hoeven geen minimaal inkomen aan zichzelf uit te keren. Een ander verschil tussen een BV en een VOF is het percentage dat over de winst betaald moet worden. Wanneer er een hoge winst is gerealiseerd, dient over iedere euro 52% belasting betaald te worden. Dat komt door het schijvensysteem in box 1. Dit is een van de redenen om de onderneming in een BV te veranderen bij winsten die hoger zijn dan 80.000 euro.
Overname: Kan met zowel een activatransactie als een aandelentransactie gebeuren. Overname: Per definitie altijd een activatransactie.
Inschrijving: Naar de notaris of naar de KVK. Inschrijving: Naar de KVK.
Pensioen: BV 50 50 Pensioen: VOF 100% Lijfrente

Voordelen BV en VOF

voordelen bv vof

Voordelen BV

 • Er hoeft minder belasting betaald te worden in vergelijking met een VOF wanneer de winst erg hoog is.
 • Het bedrijf is een rechtspersoon, waardoor de DGA’s niet aansprakelijk zijn bij een faillissement.
 • Tegenwoordig weinig startkapitaal meer nodig.

Voordelen VOF

 • Er zijn veel belasting-faciliteiten voor VOF’s, zoals de starters- en de zelfstandigenaftrek.
 • Geen startkapitaal nodig.
 • Elke vennoot brengt kapitaal in, waardoor het eigen aandeel niet heel groot hoeft te zijn.

Nadelen BV en VOF

nadelen bv vof

Nadelen BV

 • Geen zelfstandigen- en startersaftrek.
 • Veel kosten om een BV op te zetten.
 • Veel belasting bij een lage winst.

Nadelen VOF

 • De vennoten zijn privé aansprakelijk.
 • Samen met de vennoten zijn afspraken gemaakt, waar iedereen zich aan moet houden.

Op jouw succes!