Wat is BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde), hoe werkt het en hoe kun je je af te dragen BTW berekenen? Lees verder voor een heldere uitleg…

Wat is BTW?

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde), ook omzetbelasting genoemd, is een belasting over bijna alle producten en diensten. Deze belasting wordt steeds geheven over de verkoopprijs bij elke stap van het productieproces of het distributieproces.

De BTW wordt uiteindelijk alleen door de eindverbruiker betaald. Alle intermediairs binnen het productie- of distributieproces krijgen namelijk hun betaalde BTW terug.

Wat zijn de verschillende BTW-tarieven?

Er zijn vier verschillende BTW-tarieven:

 • 21% btw: dit is het tarief producten die niet bij de eerste levensbehoeften horen.
 • 9% btw: dit geldt bijvoorbeeld voor etenswaren en sommige diensten.
 • 0% btw: dit geldt voor sommige producten en diensten zoals bij het zaken doen met het buitenland of voor de visserij. Bij het 0%-tarief wordt geen BTW berekend, maar de BTW die de ondernemer over zijn uitgaven heeft betaalt kan hij wel aftrekken als voorbelasting.
 • Vrijgesteld tarief: dit geldt bijvoorbeeld voor medische hulp en educatie. Hierover wordt geen BTW berekend en de BTW die de ondernemer voor deze goederen en diensten betaalt, kunnen ook niet afgetrokken worden als voorbelasting.

Hoe moet je een BTW-bedrag berekenen (bijvoorbeeld van inclusief naar exclusief)?

btw-uitleg
 • Heb je de verkoopprijs inclusief BTW en wil je de verkoopprijs exclusief BTW berekenen, dan doe je de verkoopprijs inclusief BTW / 1,21.
 • Een BTW-bedrag van 21% kun je bereken je door 21% van de verkoopprijs exclusief BTW te nemen.
 • De verkoopprijs inclusief BTW bereken je door de verkoopprijs exclusief BTW x 1,21 te doen.

Hoe doe je de omzetbelasting-aangifte in de praktijk?

De Btw-aangifte gebeurt digitaal via een beveiligde website van de belastingdienst. Ondernemers loggen in met hun gebruikersnaam en een zelf gekozen wachtwoord. Het instellen en ontvangen van deze gegevens gaat via post en duurt meer dan een week.

Wanneer er is ingelogd, verschijnt er een menu met een paar opties. De belangrijkste optie is het starten van de daadwerkelijke aangifte. Over onder andere de volgende onderwerpen moet de ondernemer zaken invullen tijdens dit proces:

 • Verkoop binnenland: hier geeft de ondernemer zijn omzet weer voor zijn prestaties aan het binnenland. Er vindt onderscheid plaats tussen het hoog tarief van 21%, het laag tarief van 9%, het privégebruik en het 0%-tarief.
 • Verkoop naar het buitenland (er vindt hierbij onderscheid plaats tussen landen buiten de EU en landen binnen de EU).
 • Verkoop vanuit activiteiten van de onderneming die in het buitenland gevestigd waren (er vindt hierbij onderscheid plaats tussen landen buiten de EU en landen binnen de EU).
 • Voorbelasting: de BTW die je hebt betaald bij jouw inkopen en kosten.
 • En eventueel de kleine-ondernemersregeling. De overheid heeft een regeling voor kleine ondernemingen bedacht. Deze regel schrijft voor dat er tot een bepaalde hoogte van het BTW-bedrag er een korting mag worden verrekend. Dit is bedacht om de kleine ondernemingen die nog geen grote omzetten maken te steunen.

Nadat dit digitale aangifteformulier is voltooid, wordt de ondernemer gevraagd de BTW over te maken op het rekeningnummer van de belastingdienst. Wanneer de ondernemer meer heeft ingekocht dan verkocht – en dus gesaldeerd BTW moet terugkrijgen – ontvangt de ondernemer de BTW binnen een paar weken op zijn/haar rekening.

Heb je diensten geleverd aan landen buiten Nederland, maar binnen de EU, dan moet je ook eventjes de opgaaf ICP invullen.

In de praktijk houdt de ondernemer een liquiditeitsrekening bij zodat hij aan het einde van de periode kan zien hoeveel BTW hij ontvangen en betaald heeft. Dit wordt automatisch voor je berekend als je je boekhouding in Excel of een boekhoudprogramma verwerkt.

De frequentie: over welke periode moet je BTW-aangifte doen?

De periode waarover de BTW-aangifte gedaan wordt, is in eerste instantie per kwartaal. In tegenstelling tot de winstbelasting, die je een keer per jaar afdraagt, moet je de omzetbelasting in principe ieder kwartaal afdragen.

In sommige gevallen – als je dat hebt aangevraagd – kan de ondernemer er ook voor kiezen om de frequentie te veranderen in maandelijks of jaarlijks.

Hoe moet je de af te dragen BTW berekenen?

hoe-werkt-btw

Alle BTW die de ondernemer betaald heeft, wordt gesaldeerd met alle BTW die de ondernemer ontvangen heeft. Hierbij bestaan drie termen:

 • Te betalen omzetbelasting: dit is alle BTW die de ondernemer van zijn klanten ontvangen heeft.
 • Te vorderen omzetbelasting: dit is de BTW die de ondernemer betaald heeft bij het inkopen. Dit wordt ook de voorbelasting genoemd.
 • Af te dragen omzetbelasting: wanneer de bovenste twee termen gesaldeerd zijn komt er een bedrag uit dat de ondernemer aan de staat betaalt. In deze uitspraak wordt ervan uitgegaan dat de onderneming winst heeft gemaakt in de betreffende periode.

Je gaat als volgt te werk om tot deze berekening te komen:

 1. Eerst is het belangrijk om te kijken hoeveel BTW je hebt ontvangen van je klanten. Daarvoor kijk je op alle bonnetjes (facturen) van de producten en/of diensten die je verkocht hebt naar het BTW-bedrag, en tel je al die BTW-bedragen van het betreffende kwartaal bij elkaar op.
 2. Vervolgens kijk je naar de kosten die je hebt gemaakt. Daarvoor heb je ook steeds BTW betaald, terwijl dat ‘eigenlijk niet hoefde’. Dit wordt daarom ‘voorbelasting‘ genoemd. Tel dus alle BTW-bedragen van je inkoopfacturen ook bij elkaar op.
 3. Verlaag jouw ontvangen BTW van stap 1 (die je dus moet afdragen) met jouw betaalde BTW van stap 2 (die je dus terug moet krijgen). Dit gesaldeerde bedrag vul je in bij het aangiftescherm en maak je ook over op het rekeningnummer van de belastingdienst. Als je gewoon winst hebt gemaakt, hoor je veel meer BTW te betalen dan terug te krijgen.

Houd je een boekhouding bij in Excel of in boekhoudsoftware, dan worden al deze bedragen automatisch bij elkaar opgeteld en krijg je kant-en-klaar te zien welke bedragen je moet invullen in het aangiftescherm van de belastingdienst.

Wie betaalt uiteindelijk de BTW?

Het antwoord is: de consument, oftewel de eindgebruiker. Dan is bovenstaande uitleg over ontvangen en afdragen van BTW ook logisch:

 • Alle BTW die jij als bedrijf ontvangt (dankzij jouw verkoop), draag je af aan de belastingdienst.
 • Alle BTW die jij als bedrijf betaalt (vanwege jouw inkoop), krijg je terug van de belastingdienst. Dit wordt gesaldeerd met jouw te betalen BTW. Het resultaat is jouw af te dragen BTW.

Op jouw succes!