Wat is een SWOT-analyse en hoe moet je een SWOT-analyse en confrontatiematrix invullen? Of je nu een startup begint of een bestaand bedrijf leidt, in beide gevallen is het een onmisbare strategische marketingtool die je op weg helpt en je doelgericht houdt. Maar waar staat SWOT eigenlijk voor. Hier vind je een heldere uitleg met voorbeelden. Lees verder…

Betekenis SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Een SWOT-analyse is een eenvoudige maar krachtige tool om je te helpen bij het ontwikkelen van jouw bedrijfsstrategie.

Een SWOT-analyse geeft je namelijk inzicht in je strategische opties. Dat is te danken aan de volgende vier componenten van de SWOT-analyse:

 • Sterkten / Strengths
 • Zwakten / Weaknesses
 • Kansen / Opportunities
 • Bedreigingen / Threaths

Bovenstaande vier trends kun je tegenover elkaar zetten in een confrontatiematrix, zodat je strategische opties kunt genereren.

De SWOT-analyse invullen in de praktijk

De confrontatiematrix. Klik om in te zoomen.

Maak een SWOT-analyse door de volgende stappen te volgen:

 1. Begin door de Strengths (intern), Weaknesses (intern), Opportunities (extern), en Threats (extern) van je bedrijf te onderzoeken.
 2. Zet je onderzoeksresultaten in een confrontratiematrix zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding.
 3. Nu ben je dit wijzer: Wat zijn de onbenutte kansen die je nog kunt uitbuiten? Wat zijn je zwakke punten die je moet ombuigen of helemaal los moet laten indien er teveel bedreigingen voor zijn? Wat zijn je sterke punten die je moet verdedigen of juist moet gebruiken om mee te concurreren?

Je gaat dus steeds kwadrant twee of meer dingen combineren / koppelen om zo tot inzichten te komen.

 • Kwadrant linksboven: Deze combinaties kun je uitbuiten om te groeien.
 • Kwadrant rechtsboven: Je zwakke punten kan je verbeteren of ombuigen. Dat is vrij makkelijk als je goed op de kansen inspeelt. Dit kan zelfs tot een hefboomeffect leiden zodat je zwakke punten veranderen in sterke punten.
 • Kwadrant linksonder: Verdedig deze sterke punten die gevaar lopen in combinatie met bepaalde bedreigingen. Of gebruik je sterkten om te concurreren met de bedreigingen.
 • Kwadrant rechtsonder: Het beste is om deze zwakke punten terug te trekken of te vermijden, vooral omdat er bedreigingen voor zijn.

Nu kun je adviezen genereren op basis van de SWOT-analyse

Dankzij de SWOT-analyse kun je jouw marketingadvies bepalen. Nu weet je bijvoorbeeld of je iets aan je marketingmix (de 4 p’s) moet veranderen, of je moet innoveren (dus iets moet vernieuwen aan je dienst) of je groeistrategie moet veranderen.

Voorbeeld SWOT-analyse

Hoe gebruik te maken van de sterktes om in te spelen op de kansen:

 • S1 + K2 Doordat er weinig bedreiging is van nieuwe potentiële toetreders kan, Jan Lederwaren zijn kwalitatief hoogwaardige producten voor een scherpe prijs blijven aanbieden.
 • S5 + K5 Jan Lederwaren kan, door gebruik te maken van zijn vertrouwde relatie met het distributiekanaal en inkopen doen bij familie, de kosten voor inkoop en distributie minimaliseren.
 • S6 + K4: De winkel kan, doordat Jan nog op verschillende locaties op de markt staat, zo potentiële klanten bereiken en meer naamsbekendheid genereren.

Hoe de zwaktes verbeteren om in te spelen op de kansen:

 • Z1 + K1 Door de potentiële doelgroep verder te onderzoeken, worden de wensen en behoeften duidelijk. Een groot deel heeft mogelijk niet direct behoefte aan producten van een A-merk. Jan Lederwaren kan op dat specifiek deel van de doelgroep adverteren en zich focussen op de mensen die genoegen nemen met producten van goede kwaliteit.
 • Z3 + K1 & K3: Door beter te communiceren dat Jan Lederwaren een speciaalzaak is, kunnen potentiële klanten die aangeven bij speciaalzaken te kopen, overstappen naar Jan.
 • Z7 + K4 Doordat er een financieel overzichtelijkere organisatie gerealiseerd wordt is de kans groot dat er via de sluitpost-methode een budget duidelijk wordt waarmee marketingcommunicatie en promotie middelen gefinancierd worden om de naamsbekendheid te vergroten.

Hoe gebruik te maken van de sterktes om bedreiging af te weren:

 • S1 + B3 Door de hoge kwaliteit en goed geprijsde producten kan Jan Lederwaren blijven concurreren met bedrijven die A-merk-producten verkopen.
 • S2 + B4 Jan Lederwaren kan met zijn ervaring en kennis over de branche meegaan met de verandering en behoeftes van zijn klanten.
 • S3 & S4 +B1 Doordat Jan Lederwaren veel kennis en ervaring heeft in de branche en kwaliteitsproducten verkoopt tegen een scherpe prijs, kan het een voordeel op de concurrentie behalen en en zo de omzetdaling in lederwarenbranche tegengaan.

Hoe de zwaktes te verbeteren om bedreiging af te weren:

 • Z3 + B1 & B3 Door meer aandacht te besteden aan promotie kunnen bedreigingen als daling van de omzet en concurrentie tegen worden gegaan.
 • Z4 + B2 & B4 & B5 Jan Lederwaren kan, door te adverteren, meer nieuwe klanten werven. Ook door bestaande klanten bewust te maken van het feit dat er ook een website is, kunnen zij op regenachtige dagen toch winkelen naar lederwaren door naar de website te gaan. Uit onderzoek blijkt dat een groeiend aantal mensen online winkelt. De webwinkel speelt handig in op deze ontwikkeling.
 • Z5 + B6 Door training kan het onervaren personeel beter worden in het advies en aandacht geven aan de klant.

Wat zijn  Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats?

Met de sterke en zwakke punten bedoelen wij de zaken die intern in jouw bedrijf spelen. Het zijn zaken waarover je enige controle hebt en die je kunt veranderen. Voorbeelden zijn onder meer wie er in je team zit, je patenten en intellectueel eigendom en jouw locatie.

Kansen en bedreigingen zijn van buitenaf en dus dingen die buiten jouw bedrijf gebeuren op de grotere markt. Je kunt kansen benutten en je beschermen tegen bedreigingen, maar je kunt ze niet veranderen. Voorbeelden zijn onder meer concurrenten, prijzen van grondstoffen en winkeltrends van klanten.

Wat doet een SWOT-analyse voor mijn bedrijf?

Een SWOT-analyse organiseert de belangrijkste sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in een georganiseerde lijst. Het wordt meestal gepresenteerd in een eenvoudig twee-aan-twee-raster.

Wanneer je de tijd neemt om een uitvoerige SWOT-analyse uit te voeren, ben je gewapend met een solide strategie om prioriteit te geven aan het werk dat je moet doen om je bedrijf te laten groeien. Je denkt misschien dat je al weet hoe je gaat slagen, maar een SWOT-analyse zal je dwingen om op nieuwe manieren naar jouw bedrijf te kijken.

Je kijkt naar jouw sterke en zwakke punten en hoe je deze kunt gebruiken om te profiteren van de kansen en bedreigingen die in jouw markt bestaan.

Wie moet een SWOT-analyse uitvoeren?

Om een SWOT-analyse effectief te laten zijn, moeten de oprichters en leiders van het bedrijf er nauw bij betrokken zijn. Dit is geen taak die aan anderen kan worden gedelegeerd omdat het mensen moeten zijn die een onderneming van binnenuit kennen.

Maar het leiderschap van een bedrijf zou het werk ook niet alleen moeten doen. Voor de beste resultaten wil je een groep mensen verzamelen die verschillende perspectieven op het bedrijf hebben. Selecteer mensen die verschillende aspecten van jouw bedrijf kunnen vertegenwoordigen, van verkoop en klantenservice tot marketing en productontwikkeling. Zo heb je een breed inzicht van wat je bedrijf doet.

Is een SWOT-analyse alleen voor grote bedrijven geschikt?

Een SWOT-analyse is voor elk bedrijf een goed idee. Innovatieve bedrijven voeren SWOT-analyses uit om input te krijgen van nieuwe klanten. Als je voor jezelf een bedrijf start of runt, kun je nog steeds een SWOT-analyse uitvoeren. Rekruteer extra meningen van vrienden die iets over jouw bedrijf weten. Of vraag een accountant of verkopers en leveranciers. De sleutel is om verschillende standpunten te hebben.

Bestaande bedrijven kunnen een SWOT-analyse gebruiken om hun huidige situatie te beoordelen en een strategie te bepalen om verder te gaan. Maar onthoud dat dingen voortdurend veranderen en dat je jouw strategie opnieuw wilt beoordelen. Een nieuwe SWOT-analyse om de zes tot twaalf maanden is dus een handige zet.

Voor veel startups maakt een SWOT-analyse deel uit van het normale bedrijfsplanningsproces. Het helpt bij het bedenken van een grondige strategie, zodat je op de juiste manier begint en weet in welke richting je van plan bent om te groeien.

Hoe je op de juiste manier een SWOT-analyse uitvoert

Zoals hierboven al is vermeld, wil je een team mensen samenbrengen om een SWOT-analyse te laten maken. Je hebt echter niet heel veel tijd nodig om het voor elkaar te krijgen. Een of twee uur zou meer dan genoeg moeten zijn.

Verzamel mensen uit verschillende delen van je bedrijf en zorg ervoor dat je vertegenwoordigers uit alle delen heeft. Je zult merken dat verschillende groepen binnen jouw bedrijf totaal verschillende perspectieven hebben die cruciaal zijn om jouw SWOT-analyse succesvol te maken. Het gaat immers om verschillende perspectieven.

Wat kan ik verwachten van een SWOT-analyse vergadering?

Het uitvoeren van een SWOT-analyse is vergelijkbaar met brainstormvergaderingen. Er zijn dus goede en foute manieren om ze uit te voeren.

 1. Laat iedereen stilletjes zelf ideeën bedenken om een start te maken. Dit voorkomt groepsdenken en zorgt ervoor dat alle stemmen worden gehoord.
 2. Verzamel na vijf tot tien minuten privé brainstormen alle ideeën en groepeer ze als ze dezelfde onderwerpen bevatten. Laat iedereen op dit punt aanvullende opmerkingen doen als het idee van iemand anders een nieuwe gedachte oproept.
 3. Zodra alle ideeën zijn georganiseerd, is het tijd om de ideeën te rangschikken. Op basis daarvan zou je een geprioriteerde lijst met ideeën moeten hebben. De lijst vormt de basis voor verdere discussie.
 4. Volg dit proces om zo ideeën te genereren voor elk van de vier elementen van jouw SWOT-analyse. En zo heb je een beeld van je sterke en zwakke punten en je kansen en bedreigingen.
 5. Vul vervolgens de SWOT in zoals weergegeven aan het begin van dit artikel.

Wat voor vragen moet ik stellen voor een goede SWOT-analyse?

Tot slot nog wat tips over het soort vragen dat je moet stellen als het gaat om de  sterke en zwakke punten en je kansen en bedreigingen.

Sterke punten zijn interne, positieve eigenschappen van jouw bedrijf. Denk daarbij aan vragen zoals:

 • Welke bedrijfsprocessen zijn succesvol?
 • Welke troeven heb je in je team, zoals kennis, opleiding, netwerk, vaardigheden en reputatie?
 • Welke concurrentievoordelen heb je ten opzichte van jouw concurrentie?

Bij Zwakke punten kijk je naar negatieve factoren die afbreuk doen aan de sterke punten. Denk daarbij aan vragen zoals:

 • Zijn er dingen die je bedrijf nodig heeft om concurrerend te zijn?
 • Welke bedrijfsprocessen moeten worden verbeterd?
 • Zijn er materiële activa die jouw bedrijf nodig heeft, zoals geld of apparatuur?

Kansen zijn externe factoren in jouw zakelijke omgeving die waarschijnlijk zullen bijdragen aan jouw succes. Vragen voor dat onderwerp zijn onder andere:

 • Groeit jouw markt en zijn er trends die mensen zullen aanmoedigen om meer te kopen?
 • Zijn er evenementen waar jouw bedrijf mogelijk van kan profiteren om het bedrijf te laten groeien?

Tot slot zijn er de gevaren en bedreigingen. Dat zijn externe factoren waar je geen controle over hebt.

 • Heb je potentiële concurrenten die jouw markt kunnen betreden?
 • Kunnen leveranciers altijd de grondstoffen leveren die je nodig hebt tegen de prijzen die je nodig hebt?
 • Kunnen toekomstige technologische ontwikkelingen de manier waarop je zaken doet veranderen?

Aan de slag met jouw SWOT-analyse

Als jouw SWOT-analyse is voltooid, ben je klaar om deze om te zetten in een echte strategie. De eerste stap is om naar jouw sterke punten te kijken en erachter te komen hoe je die sterke punten kunt gebruiken om jouw kansen te benutten. Bekijk vervolgens hoe jouw sterke punten de bedreigingen op de markt kunnen bestrijden. Gebruik deze analyse om een lijst met acties te maken en aan de slag te gaan.

Succes met jouw strategische adviezen op basis van de SWOT-analyse en de confrontatiematrix!