Wat is het Abell Model? Om een ​​goed overzicht te krijgen van de verschillende klanten en hun behoeften en om erachter te komen welke technologieën er precies gebruikt zouden moeten worden om deze klanten te bedienen, ontwikkelde Derek Abell in de jaren tachtig een business definition framework. Dit model staat nog steeds bekend als het Abell Model. Lees verder…

Wat is het Abell model precies?

Het Abell-model bestaat uit drie componenten: behoeften, technologieën en afnemers. Met het Abell-model kunnen deze zaken in kaart gebracht worden binnen een bedrijf. Het model laat zien op welke behoeften, technologieën en afnemers een bedrijf zich wel en niet richt.

De 3 assen van het Abell-model

Het is belangrijk om je de volgende drie dingen af te vragen – en om ze in kaart te brengen:

  • Wie je klanten zijn.
  • Aan welke klantbehoeften je voldoet.
  • Welke technieken je bedrijf gebruikt om aan de klantbehoefte te voldoen.

Derek Abell vatte deze drie vragen samen in drie assen: een horizontale as waarop hij de klanten / gebruikersgroepen positioneerde, een verticale as met koopbehoeften en een schuine as met de toegepaste technieken.

Middels het Abell-model wordt het ook makkelijk om een mission statement te maken

Volgens Derek Abell is het strategische planningsproces het uitgangspunt voor elke organisatie, en dit proces wordt gedefinieerd in de missie. Een mission statement geeft richting aan de organisatie en vormt de basis voor verdere uitwerking van strategieën. Omdat die mission statement zo belangrijk is, wordt het ook belangrijk om te kijken naar hoe die wordt bedacht.

Welke vragen spelen namelijk een rol bij het formuleren van een mission statement? Precies de 3 vragen die het Abell-model gesteld worden.

Laten we inzoomen op de 3 assen van het Abell-model

het abell model diagram

De Klantbehoeften nader bekeken

In het Abell-model worden alle klantbehoeften die voor het bedrijf relevant zijn, geïdentificeerd en opgesomd. Deze klantbehoeften worden bepaald aan de hand van het product waardoor er een koppeling wordt gemaakt met klantvoordelen. Zo speelt een softwarefabrikant in op de behoefte van de klant door alleen pakketten te leveren die door leken heel gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd. Daarnaast bieden ze virusvrije software en de mogelijkheid om de software maandelijks op te schonen. Ze bieden ook duidelijke handleidingen en een telefonische hulplijn.

Het gebruik van technologie nader bekeken

De term technologie moet breed worden geïnterpreteerd. Naast technologieën die worden gebruikt om een product te maken, zijn er ook technologieën die worden gebruikt om een ​​product op de markt te brengen. Welke marketingcampagne moet worden ingezet en op welke manier wordt het marktonderzoek naar een product uitgevoerd? Zo kan de eerder genoemde softwarefabrikant gebruikt de nieuwste technologieën in zijn softwareproducten gebruiken. Daarnaast biedt de fabrikant ondersteuning aan klanten door middel van een 24-uurs helpdesk en staat hij garant voor de best mogelijke informatievoorziening.

De Klantgroepen of kopers nader bekeken

Bij marketing draait alles om kopers. Zonder kopers zou er geen markt zijn. Elke organisatie wil tot de kern van de kopers doordringen en daarom is klantsegmentatie erg belangrijk. Door gedegen kennis te hebben van de verschillende doelgroepen kan een organisatie gericht productaanbiedingen doen. Als wij weer kijken naar onze softwarefabrikant dan levert die producten aan verschillende klanten. De fabrikant bereikt deze groepen door de inzet van eigen accountmanagers, tussenhandel, detailhandel en brancheorganisaties.

Het belang van optimalisatie

Het Abell Model geeft een organisatie snel en eenvoudig een overzicht van de belangrijkste factoren die in het marketingconcept kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk om het Abell-model te optimaliseren door de verschillende aspecten van klanten, behoeften en technologieën te sorteren op basis van hun mate van belangrijkheid vanuit de dwarslijn van de drie assen. De belangrijkste aspecten van het Abell-model die het dichtst bij de ‘0-as’ liggen, krijgen hoge prioriteit. Daarmee weet het bedrijf direct op welk aspect het als eerste moet letten.

Van analyse naar gebruik van het model

Abell beschreef het strategische planningsproces als het uitgangspunt voor het bedrijf van een organisatie. Dit proces wordt op zijn beurt aangestuurd door de missie die richting, focus en de basis geeft voor strategieën die verder moeten worden uitgewerkt en gedreven. Zijn overzicht geeft een bedrijf een snelle blik op de factoren die het belangrijkst zijn bij de ontwikkeling van een marketingconcept.

Wat heb ik eraan?

Met het Abell-model heb je een duidelijk beeld van het bepalen van de groeimarkten. In eerste instantie kan je bedrijf zijn activiteiten definiëren. Bovendien biedt het model van Abell ook de mogelijkheid om de factoren op de assen te verbreden, om een of meer assen aan haar activiteiten toe te voegen. Dit geeft je dus een dynamische tool die je op elk moment in kunt zetten voor jouw bedrijf. Maak nu gebruik van het model en ontdek de groeimogelijkheden die jouw onderneming kan hebben.