Wat is het Ansoff-model, hoe werkt het en hoe kun je het inzetten om de groeistrategie van een bedrijf te bepalen? Lees verder voor onze uitleg.

Wat is de Ansoff-matrix?

De Ansoff-matrix, ook bekend als de Ansoff-product / marktgroeimatrix, is een strategische planningstool die wordt gebruikt om vier mogelijke richtingen voor de strategische ontwikkeling van een bedrijf of onderneming te analyseren en te genereren.

Het helpt leidinggevenden, managers en marketeers met bedrijfsbeheer door strategische opties voor verdere groei te analyseren en tegelijkertijd rekening te houden met het potentiële risico van elke optie.

De Ansoff-matrix is vernoemd naar Igor Ansoff (1957) nadat hij het model had gepubliceerd in zijn essay ‘Strategies for Diversification’. Hij concludeerde dat groeimogelijkheden worden afgebroken met betrekking tot nieuwe producten en markten, evenals bestaande producten en markten. Uiteindelijk biedt hij de volgende opties: marktpenetratie, product ontwikkeling, marktontwikkeling en diversificatie.

Hoe je de Ansoff Matrix kunt gebruiken

Zoals hierboven vermeld, wordt de Ansoff-matrix gebruikt door besluitvormers om een bedrijf te laten groeien. Managers en leidinggevenden moeten beslissen welke van de mogelijke vier strategieën gunstiger en mogelijk minder riskant zijn voor hun bedrijf.

Aangezien de markt een van de twee variabelen is waaruit de Ansoff-matrix bestaat, wordt de tool doorgaans gedefinieerd als een tool voor marketingplanning. Het wordt echter voornamelijk gebruikt op het niveau van de bedrijfsstrategie, in plaats van binnen de marketingafdeling van een bedrijf. Dat komt omdat beslissingen over groei een langetermijneffect hebben op het hele bedrijf en een allesomvattende analyse van het bedrijf vereist voordat ze worden genomen.

Wat zijn de voordelen van de Ansoff-matrix?

  • Het is eenvoudig: het is letterlijk een 2 × 2 matrix met 2 variabelen op de X-as (bestaande en nieuwe producten) en 2 variabelen op de Y-as (bestaande en nieuwe markten).
  • De volgorde van de variabelen is niet relevant. Het werkt als een visueel communicatiemiddel en het maakt het gemakkelijker voor de besluitvormer om de huidige plek van zijn bedrijf te visualiseren. Van daaruit kan hij de te volgen richting in kaart brengen.
  • Het kost heel weinig tijd om jouw bestaande leveranciers, klanten of medewerkers in te werken met nieuwe beslissingen op bedrijfsniveau, aangezien de matrix zelf alles laat zien.
  • De matrix helpt ook bij het voorspellen van potentieel risico.

De groeistrategieën nader uitgelegd

Zoals hierboven vermeld, zijn er vier verschillende groeistrategieën waaruit een bedrijf kan kiezen. Wij gaan er wat dieper op in zodat je weet waar ze voor staan.

ansoff model uitleg model

Marktpenetratie

Het eerste kwadrant van de matrix is over het algemeen het startpunt voor de meeste bedrijven die hun strategische richting beginnen te herzien. Het is verreweg de meest voor de hand liggende strategische richting voor een bedrijf, omdat het probeert marktaandeel te winnen door voort te bouwen op bestaande markten met zijn bestaande product.

Omdat het voortbouwt op de bestaande strategische capaciteiten van de organisatie, hoeft het bedrijf zich niet te wagen op onontgonnen markten en producten. Als gevolg hiervan levert het een lager risico op, omdat de reikwijdte van de organisatie in wezen ongewijzigd blijft.

Productontwikkeling

Productontwikkeling in de Ansoff Matrix is de benadering waarbij organisaties ofwel nieuwe producten ofwel aangepaste producten leveren in bestaande markten. In marketing wordt dit ook wel productlijnuitbreiding genoemd.

Gewoonlijk brengt het een hoger risico met zich mee omdat het een verschillende mate van diversificatie bevat. Bij het maken van nieuwe producten gebruiken sommige bedrijven dezelfde kerntechnologie. Dit verlaagt het risico dat ontstaat bij het ontwikkelen van volledig nieuwe technologieën.

Marktontwikkeling

Marktontwikkeling, als strategische optie van de Ansoff Matrix, biedt een alternatief voor risicovolle en dure productontwikkelingsstrategieën. Het werkt door de bestaande producten en diensten van de organisatie aan te bieden in volledig nieuwe markten.

In de meeste gevallen vereist marktontwikkeling een inspanning in product planning en ontwikkeling ook. Als een bedrijf zijn geografische bereik uitbreidt en zich gaat richten op Amerikaanse markten naast de Europese markt, dan moeten de producten mogelijk verschillende wijzigingen ondergaan. De verpakking van het product zal op zijn minst anders moeten zijn. De talen die worden gebruikt om de voedingsinformatie van het product te beschrijven, zullen verschillen. Bovendien kan de manier waarop het wordt verkocht verschillen door de verschillen van de culturen.

Diversificatie

Diversificatie is verreweg de meest risicovolle strategische optie van de Ansoff Matrix. Het is een strategie die de reikwijdte van de organisatie radicaal verschuift door volledig nieuwe markten te betreden met compleet nieuwe producten.

Diversificatie bestaat echter ook – in kleine mate – beslist in bijna elk kwadrant van de Ansoff-matrix. Zelfs bij het betreden van nieuwe markten of bij het creëren van nieuwe producten doorloopt een organisatie een soort van diversificatie.

De Ansoff-matrix helpt ons echter duidelijk te visualiseren in hoeverre een bedrijf moet diversifiëren wanneer het afstand neemt van zijn bestaande producten en markten. De overgang van kwadrant marktpenetratie naar marktontwikkelinig vereist minder inspanning van de kant van het bedrijf dan rechtstreeks naar kwadrant diversificatie gaan.

De toepassingsvoordelen van de Ansoff-matrix

Verschillende organisaties hebben bestaande middelen en mogelijkheden die ze soms ongebruikt laten of die ze niet optimaal benutten. De matrix brengt ze op een overzichtelijk manier in perspectief. De ideeën die daar uit voortvloeien kunnen vervolgens op verschillende activiteiten worden toegepast, waardoor je jouw bedrijfsdoelen weer vers houdt.

Kortom, de managers die zakelijke beslissingen sturen in de hele bedrijfsketen, doen waardevolle ervaring en kennis op als ze gebruik maken van dit tijdloze model.